Utrzymanie decyzji dla Olsztyńskiej obwodnicy

Data dodania: 15-10-2014

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy...

Po porozumieniu czas na projekty

Data dodania: 15-10-2014

4 miesiące temu zawarliśmy porozumienie, teraz czas na kolejne działania – zapowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Powstają kolejne projekty w budowie południowej obwodnicy Olsztyna.

Nowe olsztyńskie ulice dla obwodnicy

Data dodania: 15-10-2014

W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła „Szczęsne” - złożono 8 ofert.

Projekty dla olsztyńskiej obwodnicy

Data dodania: 15-10-2014

Jeszcze w listopadzie tego roku upłynie termin wykonania pierwszej z trzech dokumentacji na budowę połączeń obwodnicy z Olsztynem. Łączymy Olsztyn z budowaną południową obwodnicą – powiedział prezydent Olsztyna.

Porozumienie dla węzłów komunikacyjnych

Data dodania: 15-10-2014

Obwodnica dla Olsztyna to przedsięwzięcie regionalne, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy zadbać o pozostałe drogi w regionie, które połączą miasta i miasteczka.